SĐH_VP_Phiếu phản hồi thông tin môn học HK1 khóa tuyển năm 2020


Nằm trong chuỗi hoạt động tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập tại Khoa CNTT, Ban chủ nhiệm Khoa kính mời các bạn Học viên thực hiện phiếu thu thập thông tin theo biểu mẫu. Những thông tin thu thập được đảm bảo bí mật và cam kết sử dụng vào mục đích giúp Khoa có cái nhìn tổng quan về chất lượng Đào tạo, hướng tới mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học.


Có 33 câu hỏi trong khảo sát này.