2022_Khảo sát cựu sinh viên Khoa CNTT


Nằm trong chuỗi hoạt động tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập tại Khoa CNTT, Ban chủ nhiệm Khoa thân mời các bạn cựu sinh viên thực hiện khảo sát theo mẫu. Những thông tin thu thập được đảm bảo bí mật và cam kết sử dụng vào mục đích sau:

-          Tạo kênh liên lạc giữa Khoa và cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp.

-          Xây dựng cộng đồng cựu sinh viên ngày càng gắn kết và bền vững.

-          Giúp Khoa có cái nhìn tổng quan về chất lượng đào tạo, hướng tới mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học.

Trân trọng cảm ơn

BCN Khoa CNTT


Có 34 câu hỏi trong khảo sát này.