VP_HK3/2223_Phiếu khảo sát môn học cuối kỳ


Nằm trong chuỗi hoạt động tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập tại Khoa CNTT, Ban chủ nhiệm Khoa kính mời các bạn Sinh viên thực hiện phiếu thu thập thông tin theo biểu mẫu. Những thông tin thu thập được đảm bảo bí mật và cam kết sử dụng vào mục đích sau:

_ Tạo kênh liên lạc giữa Khoa và Sinh viên sau khi tốt nghiệp.

_ Xây dựng Hội cựu Sinh viên ngày càng gắn kết và bền vững.

_ Giúp Khoa có cái nhìn tổng quan về chất lượng Đào tạo, hướng tới mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học.


Có 35 câu hỏi trong khảo sát này.