2022_Khảo sát sinh viên Khoa CNTT về hiệu quả học tập


Nằm trong chuỗi hoạt động tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập tại Khoa CNTT, Ban chủ nhiệm Khoa thân mời các bạn thực hiện khảo sát theo biểu mẫu. Những thông tin thu thập được cam kết sử dụng vào mục đích sau:

-          Tạo kết nối giữa Khoa và sinh viên

-          Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của sinh viên

-          Giúp Khoa có cái nhìn tổng quan về chất lượng đào tạo, hướng tới mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu lao động cho xã hội.

Trân trọng cám ơn,

BCN Khoa CNTTCó 15 câu hỏi trong khảo sát này.