2017_Khảo sát Kỹ năng, phương pháp giảng dạy và Chuẩn đầu ra Khoa CNTT dành cho giảng viên


Kính chào Quý Thầy Cô,

Trước đây, Khoa đã từng khảo sát Chuẩn đầu ra, Kỹ năng và Phương pháp giảng dạy dành cho Giảng viên. Để tiếp tục đánh giá hiệu quả giảng dạy tại Khoa CNTT, Ban chủ nhiệm Khoa kính mời Quý Thầy Cô thực hiện lại khảo sát theo biểu mẫu để giúp Khoa đối sánh và có cái nhìn tổng quan về chất lượng Đào tạo, hướng tới mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng trong giảng dạy và học tập.

Trân trọng cảm ơn,

BCN Khoa CNTT

 Có 29 câu hỏi trong khảo sát này.