2017_Khảo sát doanh nghiệp


Nằm trong chuỗi hoạt động tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập tại Khoa CNTT, Ban chủ nhiệm Khoa kính mời các doanh nghiệp thực hiện phiếu khảo theo biểu mẫu. Những thông tin thu thập được cam kết sử dụng vào mục đích sau:

-          Tạo kênh liên lạc giữa Khoa và Doanh nghiệp

-          Giúp Khoa có cái nhìn tổng quan về chất lượng Đào tạo, hướng tới mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu lao động cho xã hội.

Trân trọng cám ơn,

BCN Khoa CNTT


Có 18 câu hỏi trong khảo sát này.