2015.10.13 Phiếu số 1


Dành cho cựu sinh viên

Một lần nữa, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến và phản hồi từ các Anh Chị trước 15/10/2015 để chương trình đào tạo ngành Sinh học và Công nghệ Sinh học của Khoa chúng ta ngày càng được nâng cao
Có 77 câu hỏi trong khảo sát này.