Khảo sát thông tin Chuẩn Đầu Ra và thông tin Cựu Sinh Viên Khoa CNTT - ĐHKHTN

Đây là phiếu khảo sát Chuẩn đầu ra và thông tin việc làm của Cựu Sinh Viên khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG TP HCM

Vui lòng xác nhận truy cập để làm khảo sát bằng cách trả lời câu hỏi bảo mật bên dưới và click tiếp tục.

captcha
Khoa Công Nghệ Thông Tin - ĐH KHTN TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ Q5 Tp.HCM
Điện thoại:(08) 38.354.266 - (08) 38.324.467