Test hệ thống khảo sát 1

Đây là một khảo sát co sự giám sát.Bạn cần thẻ bài hợp lệ để tham gia.
If you have been issued a token, please enter it in the box below and click continue.

Khoa Công Nghệ Thông Tin - ĐH KHTN TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ Q5 Tp.HCM
Điện thoại:(08) 38.354.266 - (08) 38.324.467