lqvu - test 3


(Dành cho CỰU SINH VIÊN)

Một lần nữa, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến và phản hồi từ các Anh Chị trước 15/10/2015 để chương trình đào tạo ngành Sinh học và Công nghệ Sinh học của Khoa chúng ta ngày càng được nâng cao
Có 116 câu hỏi trong khảo sát này.
PHẦN 1 - THÔNG TIN CHUNG ĐỐI VỚI CỰU SINH VIÊN NGÀNH SINH HỌC & CÔNG NGHỆ SINH HỌC
* 1.1 Họ và tên

1.2 Giới tính
* 1.3 Email cá nhân

1.4 Số điện thoại liên lạc

Chỉ có thể nhập số trong trường này

* 1.5 Tên đơn vị đang công tác hiện tại
* 1.6 Phòng ban / bộ phận đang công tác
1.7 Loại hình đơn vị công tác (nhà nước, tư nhân, công ty cổ phần, đa quốc gia...)
1.8 Địa chỉ liên lạc
* 1.9 Chức vụ công tác hiện tại
* 1.10 Thâm niên công tác tại đơn vị
Chọn một trong những câu trả lời sau
* 1.11 Mức lương trung bình hiện tại
Chọn một trong những câu trả lời sau
* 1.12 Anh / chị đã từng học tập tại Khoa Sinh học & CNSH của Trường ĐH. KHTN 
Kiểm tra bất cứ những gì đã thiết lập
Helpcó thể chọn nhiều hơn 1
* 1.13 Hình thức tốt nghiệp đại học của anh chị 
Chọn một trong những câu trả lời sau
1.14 Học vị hiện tại của anh chị
* 1.15 Những yếu tố nào đã quyết định cơ hội nghề nghiệp của anh chị? 
Helpcó thể chọn nhiều hơn 1 đáp án
* 1.16 Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các yếu tố quyết định đến sự thành công trong công việc của anh chị
Click vào một mục trong danh sách bên trái, bắt đầu từ mục có hạng cao nhất, di chuyển qua mục có hạng thấp nhất.
  
   
Bảng sắp hạng ::
 
 
 
 
 
 
Click vào cây kéo bên cạnh mỗi mục bên phải để xóa mẫu tin cuối cùng trong danh sách xếp hạng của bạn
Helpthứ hạng 1 là thứ hạng quan trọng nhất
1.17 Bên cạnh công việc hiện tại, anh chị đã từng làm việc tại các đơn vị nào khác (vui lòng ghi tên đơn vị  và địa chỉ)
1.18 Cho đến nay, các công việc nào dưới đây các anh chị đã từng trải nghiệm qua? Xin vui lòng cho biết KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG QUAN TRỌNG tương ứng của từng công việc đó
  Kiến thức Kỹ năng
Nghiên cứu (R&D / PTN / application)
Kinh doanh (Sale & Marketing)
Kỹ Thuật viên
Giảng dạy
Du học nước ngoài
1.19 Anh chị đã được ĐÀO TẠO THÊM những gì để đáp ứng yêu cầu công việc? (ví dụ: nội dung đào tạo thêm về chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng xã hội…)
* 1.20 Chương trình đào tạo bậc đại học mà anh chị đã học có đủ giúp anh chị tiếp cận dễ dàng kiến thức chuyên ngành mới thuộc lĩnh vực sinh học & công nghệ sinh học không?
* 1.21 Chương trình đào tạo bậc đại học mà anh chị đã học có giúp anh chị tiếp cận dễ dàng kiến thức thuộc ngành khác không (vật liệu, hóa, lý, tin)?
* 1.22 Các thuận lợi và khó khăn của sinh viên tốt nghiệp từ ngành Sinh học & CNSH của trường ĐH. KHTN khi công tác tại đơn vị
1.23 Thế mạnh và điểm yếu của anh chị so với các đồng nghiệp tốt nghiệp cùng ngành từ các trường khác (nếu có)
1.24 Theo anh chị, chương trình đào tạo bậc đại học mà anh chị đã học có thời lượng học lý thuyết và thực hành phù hợp chưa?
Chọn một trong những câu trả lời sau
PHẦN 2 – CHẤT LƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SINH HỌC & CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRƯỜNG ĐH. KHTN
2.1A Kỹ năng cá nhân
  Tầm quan trọng đối với công việc Năng lực của anh chị khi MỚI TỐT NGHIỆP Mức độ năng lực CẦN ĐẠT ĐƯỢC để đáp ứng yêu cầu công việc
"Kỹ năng làm việc nhóm DG: lập nhóm, tham gia vào hoạt động nhóm"
"Anh ngữ DG: giao tiếp bằng Anh ngữ; đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành"
"Tin học DG: sử dụng được tin học văn phòng, phần mềm thống kê sinh học, công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu"
Trình bày viết được một báo cáo khoa học
Trình bày nói được một báo cáo khoa học
"Thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin DG: Tìm kiếm thông tin; Chọn lọc và phân loại thông tin chính yếu; Phân tích và đúc kết nội dung mới, hữu ích"
"Hình thành và đưa ra hướng giải quyết vấn đề DG: Xác định được vấn đề và mức độ ưu tiên; Mô hình hóa; Phân tích các giải pháp cho vấn đề; Dự đoán kết quả và phân tích rủi ro"
"Quản lý thời gian và nguồn lực DG: lên kế hoạch làm việc, thời gian, nhân lực, tài chính,…"
2.1B Mức độ ưu tiên của kỹ năng cá nhân
Click vào một mục trong danh sách bên trái, bắt đầu từ mục có hạng cao nhất, di chuyển qua mục có hạng thấp nhất.
  
   
Bảng sắp hạng ::
 
 
 
 
 
 
 
 
Click vào cây kéo bên cạnh mỗi mục bên phải để xóa mẫu tin cuối cùng trong danh sách xếp hạng của bạn
2.1C Các góp ý khác cho KỸ NĂNG CÁ NHÂN
2.2A Tư duy, phẩm chất cá nhân - đạo đức
  Tầm quan trọng đối với công việc Năng lực của anh chị khi MỚI TỐT NGHIỆP Mức độ năng lực CẦN ĐẠT ĐƯỢC để đáp ứng yêu cầu công việc
"Tư duy sáng tạo DG: là khă năng sáng tạo, sáng kiến của cá nhân khi làm việc trong một lĩnh vực"
"Tư duy phản biện DG: là khă năng đưa ra các quan điểm / ý kiến nhận xét, đánh giá xây dựng cho các vấn đề trong lĩnh vực làm việc"
"Tư duy hệ thống DG: khả năng hệ thống hóa các vấn đề được xem xét trong các không gian, ngữ cảnh và thời gian"
"Nắm bắt xu hướng thế giới DG: thông tin mới liên quan đến lĩnh vực đang làm việc và một số lĩnh vực lân cận"
"Học tập tích hợp DG: tổng hợp kiến thức, liên kết kiến thức, đúc kết kiến thức"
"Học tập và rèn luyện suốt đời DG: khả năng tự học để nâng cao năng lực và mở rộng kiến thức"
"Đạo đức nghề nghiệp DG: Ý thức được tính trung thực; Tính kỷ luật trong nghề nghiệp"
"Hành vi và ứng xử nghề nghiệp DG: Là hành vi và ứng xử nghề nghiệp; Sự cần thiết của tác phong chuyên nghiệp; Tôn trọng sự khác biệt và công nhận sự đóng góp của đồng nghiệp"
Đề xuất được định hướng nghề nghiệp cho bản thân
2.2B Mức độ ưu tiên của Tư duy, phẩm chất cá nhân - đạo đức
Click vào một mục trong danh sách bên trái, bắt đầu từ mục có hạng cao nhất, di chuyển qua mục có hạng thấp nhất.
  
   
Bảng sắp hạng ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Click vào cây kéo bên cạnh mỗi mục bên phải để xóa mẫu tin cuối cùng trong danh sách xếp hạng của bạn
2.2C Các góp ý khác cho Tư duy, phẩm chất cá nhân - đạo đức
* 2.3 Vui lòng lựa chọn lĩnh vực kiến thức-kỹ năng chuyên ngành mà anh chị đã và đang ứng dụng trong quá trình làm việc (có thể chọn nhiều hơn 1 đáp án)
A. Lĩnh vực Sinh hóa
B. Lĩnh vực Vi sinh
C. Lĩnh vực Di truyền - Sinh học phân tử
D. Lĩnh vực Sinh thái học - Sinh học tiến hóa
E. Lĩnh vực Sinh học người và động vật
F. Lĩnh vực Sinh lý thực vật
G. Lĩnh vực Công nghệ sinh học Công nghiệp